Kielet kaupungilla ja kotona

Tässä harjoituksessa oppilaat kiertävät kaupungilla kuvaamassa erikielisiä tekstejä. Harjoitus antaa oppilaille mahdollisuuden nähdä kotikaupunkinsa uusin silmin ja huomata heidän arkiympäristönsä monikielisyys. Samalla oppilaat pääsevät ylös pulpetista ja ulos koulun alueelta. Oppilaat voivat toimia yksin, pareittain tai ryhmissä. Harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi ryhmien välisenä kilpailuna. Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi toteuttaa myös kotitehtävänä kouluajan ulkopuolella ja oppilaat voivat... Continue Reading →

Featured post

Monikielisyys näkyväksi

Ensimmäinen askel monikieliseen opetukseen on saada oppilaat huomaamaan monikielisyyden ympäriltään. Vaikka kotikunta ja oma luokka olisivatkin näennäisesti yksikielisiä, jo nopeasti ympärilleen vilkaisemalla voi huomata, kuinka paljon eri kieliä oikeastaan löytyykään ympäriltä.   Monikielisyyttä voi alkaa tarkastella esimerkiksi Kieliresurssien kartoittaminen-sivun eri tehtäväideoiden kautta. Niiden avulla voit tutustua erilaisiin tapoihin selvittää oppilaiden omia kielellisiä resursseja ja saada... Continue Reading →

Kieliresurssien kartoittaminen

Jotkut oppilaat ja ryhmät tuovat oman monikielisen osaamisensa selkeämmin esille kuin toiset. Puhuttiinpa ryhmässäsi jatkuvasti useampaa eri kieltä tai vain yhtä, on ryhmän kieliresurssien selvittäminen hyödyllistä ja tärkeää. Erityisesti niissä ryhmissä, joissa puhutaan täysin tai suurimmaksi osaksi yhdellä kielellä, on tärkeää lisätä oppilaiden tietoisuutta ympärillä jatkuvasti olevasta monikielisyydestä. Tässä tekstissä esitellään muutamia harjoituksia joiden avulla... Continue Reading →

Liikettä ja toimintaa arkeen

Fyysinen liikkuminen, yhdessä tekeminen ja ympäristön havainnointi ovat esimerkkejä toiminnallisesta oppimisesta.  Tässä muutama yksinkertainen tehtävä, joiden avulla saa veren kiertämään ja joita voi käyttää niin taukojumppana, aamuveryttelynä kuin osana isompia opetusteemoja.  Samalla tehtävien draamalliset elementit varmistavat, että tehtävät toimivat niin ryhmäytymisen kuin tunnetaitojen opettelun välineenä. Kaikki tehtävät voi tehdä luonnollisesti eri kielillä.   Kuulumiset +... Continue Reading →

Kieliverkosto

Ihmisillä on valtavasti erilaisia konteksteja, joissa eri kieliä tulee vastaan: omat äidinkielet ja kotikielet, koulun ja harrastuksien kautta tulevat kielet, omassa asuinympäristössä ja julkisilla paikoilla kuullut kielet, kauppojen ja tuotteiden erikieliset merkinnät, internet jne. Tässä harjoituksessa tarkoituksena on oppia tunnistamaan oma monikielisyys ja huomaamaan, missä eri konteksteissa kielten kanssa on tekemisissä.   Kesto n.15-20 min,... Continue Reading →

Sosiaalinen kieli ongelmanratkaisussa

Tässä harjoituksessa oppilaat ratkaisevat pulmaa kohdekielellä. Kieli tehdään sosiaaliseksi ja merkitykselliseksi liittämällä se johonkin konkreettiseen ongelmaan joka oppilaiden täytyy yhdessä ratkaista. Tässä tapauksessa ongelmana on hyvän opiskeluympäristön suunnittelu.  Harjoitus voidaan järjestää myös kilpailuna jossa ryhmät saavat pisteitä  kohdekielen käytöstä. Ohjeiden lopussa on kuvia askartelutehtävän toteutuksesta sekä esimerkkisanasto ruotsin kielelle.   Kesto n. 15 min Valmistelut... Continue Reading →

Helppoja sanaleikkejä

Sanaleikit ovat yleensä suhteellisen helppoja ja nopeita tehtäviä luokassa, ja niitä voi käyttää hyvin tehtäviin johdatteluun, sanaston kertaamiseen tai itsessään kielitietoisuuden ja luovan kielenkäytön harjoitteluun. Esittelen tässä muutamia yksinkertaisia, yksittäisiin sanoihin perustuvia sanaleikkejä.   Oma suosikkisana Tätä voi käyttää hyvin esimerkiksi tutustumisleikkien yhteydessä. Jokainen oppilas valitsee oman suosikkisanansa ja perustelee valintansa muulle ryhmälle. Sana voi... Continue Reading →

Kielitietoisuutta kieliä vertaamalla

Eri kielten vertailu keskenään on hyvä tapa lisätä oppilaiden kielitietoisuutta ja auttaa heitä oppimaan monikielisten resurssien käyttämistä esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa. Yhtenä harjoituksena voi käyttää esimerkiksi Kielten tunnistaminen saduista-harjoitusta. Myös eri nettisivuilla on esimerkkejä tietyn alueen sanastoista jotka löytyvät usealla eri kielellä, esim. perhesanastoja sivulla http://omniglot.com/language/kinship/index.htm Harjoituksia tehdessä voi miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: mistä kielet voi tunnistaa?... Continue Reading →

Tutustumisleikkejä

Uuden ryhmän aloittaessa on hyvä tutustua oppilaisiin erilaisten leikkien avulla. Esittelenkin tässä muutamia yksinkertaisia tehtäviä, joilla sekä oppilaat että opettaja oppivat helposti ryhmäläisten nimet ja pääsevät tutustumaan heihin myös hieman paremmin. Tehtävissä on myös mukana ideoita, joilla niitä voi yhdistellä opeteltaviin sisältöihin tai käyttää niitä lämmittelynä muihin aiheisiin.   Etsi kaveri Tässä tutustumisleikkien klassikossa oppilaille... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑