Kielet kaupungilla ja kotona

Tässä harjoituksessa oppilaat kiertävät kaupungilla kuvaamassa erikielisiä tekstejä. Harjoitus antaa oppilaille mahdollisuuden nähdä kotikaupunkinsa uusin silmin ja huomata heidän arkiympäristönsä monikielisyys. Samalla oppilaat pääsevät ylös pulpetista ja ulos koulun alueelta. Oppilaat voivat toimia yksin, pareittain tai ryhmissä. Harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi ryhmien välisenä kilpailuna. Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi toteuttaa myös kotitehtävänä kouluajan ulkopuolella ja oppilaat voivat... Continue Reading →

Featured post

Kielten sukupuu

Harjoituksessa oppilaiden tehtävänä on rakentaa/askarrella kielten sukupuu. Tehtävän voi aloittaa esimerkiksi näyttämällä oppilaille samaa fraasia eri kielillä (esim. https://www.omniglot.com/language/phrases/index.htm) ja pyytää heitä miettimään, mitkä kielet voisivat olla sukua toisilleen. Mitkä piirteet kielissä viittaavat sukulaisuuteen? Mikä on samanlaista, mikä erilaista? Tunnistavatko oppilaat, mitkä kielet ovat kyseessä? Pohdintaa voi tehdä esimerkiksi pienissä ryhmissä ja pyytää oppilaita arvaamaan,... Continue Reading →

Koulun kielimaiseman monikielistäminen

Koulun kielimaisemaa voi monipuolistaa esimerkiksi kääntämällä koulun tiloissa ja luokissa näkyviä tekstejä eri kielille tai korvata suomenkieliset tekstit kokonaan (niiltä osin kuin suomen kieli ei ole esteettömyyden vuoksi välttämätöntä). Teeman voi toteuttaa esimerkiksi antamalla eri kielten ryhmille tehtäväksi lisätä kaikkien koulun opasteiden viereen käännös omalla kohdekielellä. Tekstien kääntämisen lisäksi monikielisyyttä voi lisätä esimerkiksi laittamalla erikielisiä... Continue Reading →

Kielinäkökulmia eri oppiaineisiin

Kielten oppituntien ulkopuolella kielistä tulee puhuttua melko vähän. Niistä voi kuitenkin puhua käytännössä minkä tahansa oppiaineen yhteydessä. Kaikissa oppiaineissa voi kiinnittää huomiota kieliaspekteihin, esim. historiassa puhuttaessa uskonpuhdistuksesta yhteys kirjakielien keksimiseen tulee väistämättä esille, mutta siihen ei välttämättä kiinnitetä erityistä huomiota. Tässä muutamia ideoita oppiainekohtaisesti. Monet ideat toimivat myös useassa eri oppiaineessa teemasta riippuen. Uskonto/elämänkatsomus Baabelin... Continue Reading →

Monikielisyys näkyväksi

Ensimmäinen askel monikieliseen opetukseen on saada oppilaat huomaamaan monikielisyyden ympäriltään. Vaikka kotikunta ja oma luokka olisivatkin näennäisesti yksikielisiä, jo nopeasti ympärilleen vilkaisemalla voi huomata, kuinka paljon eri kieliä oikeastaan löytyykään ympäriltä.   Monikielisyyttä voi alkaa tarkastella esimerkiksi Kieliresurssien kartoittaminen-sivun eri tehtäväideoiden kautta. Niiden avulla voit tutustua erilaisiin tapoihin selvittää oppilaiden omia kielellisiä resursseja ja saada... Continue Reading →

Kieliresurssien kartoittaminen

Jotkut oppilaat ja ryhmät tuovat oman monikielisen osaamisensa selkeämmin esille kuin toiset. Puhuttiinpa ryhmässäsi jatkuvasti useampaa eri kieltä tai vain yhtä, on ryhmän kieliresurssien selvittäminen hyödyllistä ja tärkeää. Erityisesti niissä ryhmissä, joissa puhutaan täysin tai suurimmaksi osaksi yhdellä kielellä, on tärkeää lisätä oppilaiden tietoisuutta ympärillä jatkuvasti olevasta monikielisyydestä. Tässä tekstissä esitellään muutamia harjoituksia joiden avulla... Continue Reading →

Liikettä ja toimintaa arkeen

Fyysinen liikkuminen, yhdessä tekeminen ja ympäristön havainnointi ovat esimerkkejä toiminnallisesta oppimisesta.  Tässä muutama yksinkertainen tehtävä, joiden avulla saa veren kiertämään ja joita voi käyttää niin taukojumppana, aamuveryttelynä kuin osana isompia opetusteemoja.  Samalla tehtävien draamalliset elementit varmistavat, että tehtävät toimivat niin ryhmäytymisen kuin tunnetaitojen opettelun välineenä. Kaikki tehtävät voi tehdä luonnollisesti eri kielillä.   Kuulumiset +... Continue Reading →

Kieliverkosto

Ihmisillä on valtavasti erilaisia konteksteja, joissa eri kieliä tulee vastaan: omat äidinkielet ja kotikielet, koulun ja harrastuksien kautta tulevat kielet, omassa asuinympäristössä ja julkisilla paikoilla kuullut kielet, kauppojen ja tuotteiden erikieliset merkinnät, internet jne. Tässä harjoituksessa tarkoituksena on oppia tunnistamaan oma monikielisyys ja huomaamaan, missä eri konteksteissa kielten kanssa on tekemisissä.   Kesto n.15-20 min,... Continue Reading →

Sosiaalinen kieli ongelmanratkaisussa

Tässä harjoituksessa oppilaat ratkaisevat pulmaa kohdekielellä. Kieli tehdään sosiaaliseksi ja merkitykselliseksi liittämällä se johonkin konkreettiseen ongelmaan joka oppilaiden täytyy yhdessä ratkaista. Tässä tapauksessa ongelmana on hyvän opiskeluympäristön suunnittelu.  Harjoitus voidaan järjestää myös kilpailuna jossa ryhmät saavat pisteitä  kohdekielen käytöstä. Ohjeiden lopussa on kuvia askartelutehtävän toteutuksesta sekä esimerkkisanasto ruotsin kielelle.   Kesto n. 15 min Valmistelut... Continue Reading →

Helppoja sanaleikkejä

Sanaleikit ovat yleensä suhteellisen helppoja ja nopeita tehtäviä luokassa, ja niitä voi käyttää hyvin tehtäviin johdatteluun, sanaston kertaamiseen tai itsessään kielitietoisuuden ja luovan kielenkäytön harjoitteluun. Esittelen tässä muutamia yksinkertaisia, yksittäisiin sanoihin perustuvia sanaleikkejä.   Oma suosikkisana Tätä voi käyttää hyvin esimerkiksi tutustumisleikkien yhteydessä. Jokainen oppilas valitsee oman suosikkisanansa ja perustelee valintansa muulle ryhmälle. Sana voi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑