Helppoja sanaleikkejä

Sanaleikit ovat yleensä suhteellisen helppoja ja nopeita tehtäviä luokassa, ja niitä voi käyttää hyvin tehtäviin johdatteluun, sanaston kertaamiseen tai itsessään kielitietoisuuden ja luovan kielenkäytön harjoitteluun. Esittelen tässä muutamia yksinkertaisia, yksittäisiin sanoihin perustuvia sanaleikkejä.

 

Oma suosikkisana

Tätä voi käyttää hyvin esimerkiksi tutustumisleikkien yhteydessä. Jokainen oppilas valitsee oman suosikkisanansa ja perustelee valintansa muulle ryhmälle. Sana voi olla mitä tahansa kieltä, puhekieltä, murretta, tai vaikka omaa idiolektiä. Tehtävän avulla voi opettaa hyvin kielen merkityksistä, tunnekielistä tai vaikka slangisanoista.

 

Lauseviesti

Oppilaat jaetaan kahteen tai useampaan joukkueeseen, jotka asettuvat jonoon luokan toiseen päähän. Toiseen päähän luokkaa laitetaan seinälle tai pöydälle tyhjä paperi jokaiselle joukkueelle. Jokaisen jonon ensimmäiselle oppilaalle annetaan kynä. Oppilaiden tehtävä on juosta paperille, kirjoittaa siihen joku sana, ja tuoda kynä takaisin jonon seuraavalle. Joukkueiden on tarkoitus muodostaa lause, joka liittyy jotenkin ennalta sovittuun teemaan (esim. tunnin teema).

Kilpailun voittaa se joukkue, joka saa ensimmäisenä kokonaisen lauseen valmiiksi. Lauseen pitää siis päättyä joukkueen viimeiseen jäseneen, eikä joukkue voi voittaa, jos lause jää kesken tai loppuu ennen kuin kaikki joukkueen jäsenet ovat kirjoittaneet jonkin sanan.

 

Sana-assosiaatiot

Tätä peliä on helppo pelata esimerkiksi ringissä. Opettaja sanoo jonkun sanan, ja seuraavana oleva oppilas sanoo nopeasti jonkun sanan, mikä hänelle tulee edellisestä sanasta mieleen. Tätä jatketaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Tehtävää voi vaihdella myös niin, että sanotaankin sana joka ei saa mitenkään liittyä edelliseen sanottuun sanaan.

 

Types of things

Tämä tehtävä on hyvä erilaisten sanastojen kertaamiseen. Tehtävään valitaan joku kategoria (esimerkiksi hedelmät) ja oppilaat sanovat vuorollaan jonkun asian joka kuuluu siihen kategoriaan. Tehtävässä voidaan myös hyväksyä esim. adjektiiveilla määritellyt sanat (red fruit, stone fruit)

3 things about…

Valitaan aihealue, ja jokainen oppilas keksii kolme asiaa jotka liittyvät kyseiseen aihealueeseen.

Sana kerrallaan -tarina

Oppilaat luovat tarinaa sana kerrallaan, niin että jokainen oppilas sanoo yhden sanan. Jos haluaa lopettaa lauseen, saa sanoa oman sanansa jälkeen ”piste”.

Olipa kerran… (Satukaava)

Luokka jaetaan 4 hengen ryhmiin. Oppilaille annetaan saduista tuttuja lauseen alkuja, jonka oppilaat täydentävät loppuun. Lauseina voi käyttää esimerkiksi seuraavia: 1) Olipa kerran… 2) Joka päivä… 3) Kunnes eräänä päivänä… 4) Siitä seurasi että… 5) Kunnes viimein… 6) Siitä päivästä lähtien…

Kun kaikki oppilaat ryhmässä ovat tehneet itsenäisesti lauseensa, luetaan lauseet numerojärjestyksessä ja kuunnellaan, millainen satu kokonaisuudesta syntyy.

 

Kiitokset monista näistä ideoista kuuluvat Marianna Räsäselle (FM, draamaopettaja, kieltenopettaja, tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja, improvisoija) marianna.rasanen@jyu.fi / marianna@osuuskuntakuje.fi

Lisää hyviä ryhmäytymis-, tutustumis- ja muita leikkejä löydät täältä:

Toiminnallisuutta arkeen

Uusia ideoita ryhmien muodostukseen

Tutustumisleikkejä

Helppoja draamallisia tehtäviä

Ryhmäyttämisopas

Luokanohjaajan käsikirja

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: