Kielitietoisuutta kieliä vertaamalla

Eri kielten vertailu keskenään on hyvä tapa lisätä oppilaiden kielitietoisuutta ja auttaa heitä oppimaan monikielisten resurssien käyttämistä esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa.

Yhtenä harjoituksena voi käyttää esimerkiksi Kielten tunnistaminen saduista-harjoitusta. Myös eri nettisivuilla on esimerkkejä tietyn alueen sanastoista jotka löytyvät usealla eri kielellä, esim. perhesanastoja sivulla http://omniglot.com/language/kinship/index.htm

Harjoituksia tehdessä voi miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • mistä kielet voi tunnistaa?
  • mitä samaa/mitä erilaista eri kielissä on?
  • mitä keinoja voi käyttää apuna tekstin ymmärtämiseen, jos ei osaa kieltä?
  • miten sanoja muodostetaan eri kielissä?
  • miksi kielet ovat samanlaisia/erilaisia?

Myös kielten vertailupareja/ryhmiä kannattaa vaihdella erilaisten yhteyksien ja erojen huomaamiseen. Esimerkiksi romaaniset kielet tai englannin ja ruotsin vertaileminen toimivat hyvänä osoituksena siitä, kuinka kielitaidoista voi olla hyötyä muiden kielten oppimisessa. Näitä yhteyksiä vetämällä voi hyvin herätellä oppilaita siihen, miten omia kieliresursseja voi käyttää oppimiseen.

Myös eri lainasanoja sekä kielten historiaa ja sukulaissuhteita voi käydä läpi eri kieliä vertaillessa.

Muita tapoja kielitietoisuuden lisäämiseen voit löytää esimerkiksi näiltä sivuilta:

Kieliresurssien kartoittaminen

Kielet kaupungilla ja kotona

Omakuva

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: