Kielet kaupungilla ja kotona

Tässä harjoituksessa oppilaat kiertävät kaupungilla kuvaamassa erikielisiä tekstejä. Harjoitus antaa oppilaille mahdollisuuden nähdä kotikaupunkinsa uusin silmin ja huomata heidän arkiympäristönsä monikielisyys. Samalla oppilaat pääsevät ylös pulpetista ja ulos koulun alueelta. Oppilaat voivat toimia yksin, pareittain tai ryhmissä. Harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi ryhmien välisenä kilpailuna. Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi toteuttaa myös kotitehtävänä kouluajan ulkopuolella ja oppilaat voivat etsiä tekstejä kotoaan ja arkiympäristöstään.

 

Kesto:

n. 1-2 oppituntia koulun sijainnista riippuen. Kotona riittää lyhyempi aika.

Valmistelut:

 • Päätä millaisiin yksiköihin haluat oppilaat jakaa (yksin/parit/ryhmät).
 • Mieti kuinka paljon aikaa annat oppilaille
  1. kaupungilla toimimiseen,
  2. kuvien kokoamiseen, sekä
  3. kuvien ja harjoituksen yhteiseen käsittelyyn oppitunnilla.

Harjoitukseen vaadittavaan aikaan vaikuttaa koulun sijainti ja se kuinka paljon materiaalia koulun lähialueelta löytyy.

 • Jos järjestät harjoituksen kilpailuna, keksi säännöt ja pisteytys.
 • Kierrä itse paikkoja läpi etukäteen ja pistä merkille mistä löydät vieraskielisiä tekstejä. Yllättävissäkin paikoissa (kuten hautausmailla) voi löytyä tekstejä eri kielillä.

Toteutus:

 1. Jaa oppilaat mieleisiisi yksiköihin.
 2. Ohjeista oppilaita kiertelemään kaupungilla kuvaamassa erikielisiä tekstejä. Voit antaa oppilaille vinkkejä paikoista mistä tekstejä voi etsiä (kaupat, mainokset, kirjasto, ravintolat ym.). Painota oppilaille, että he voivat kuvata myös kieliä, jotka ovat heille tuntemattomia. Muista kertoa kuinka paljon heillä on aikaa ja kertoa yleisistä säännöistä kaupungilla toimimisen suhteen. Pyydä oppilaita kokoamaan kuvansa esimerkiksi Powerpoint-tiedostoksi, johon he myös nimeävät tunnistamansa kielet.
 3. Jos järjestät harjoituksen kilpailuna, muista kertoa miten pisteytys määrittyy. Esimerkiksi: kuvattujen kielten lukumäärä (1p per kieli); tunnistettujen kielten lukumäärä (2p per kieli). Kerro oppilaille myös mahdollisesta palkinnosta.
 4. Kun oppilaat ovat kuvanneet kieliä ja valmistelleet Powerpointtinsa, anna oppilaiden esitellä löydöksensä. Pohtikaa yhdessä koko ryhmänä mitä mahdolliset tuntemattomat kielet mahdollisesti ovat (Muistuttavatko jotain tuttua kieltä? Mitkä elementit tuttuja? Millainen kirjoitusjärjestelmä? Mistä päin maailmaa mahdollisesti?). Mikä ylipäänsä lasketaan kieleksi (Numerot? Logot? Symbolit?) Pidä samalla kirjaa oppilaiden pisteistä, jos järjestät harjoituksen kilpailuna.
 5. Harjoituksen lopuksi voit myös kerätä oppilailta palautetta. Tässä esimerkkejä apukysymyksistä:
  • Huomasitko tehtävän ansiosta jotain uutta kotikaupungistasi? Jos, niin mitä?
  • Mitä tällaisen tehtävän avulla voi sinun mielestäsi oppia?
  • Yleistä palautetta opettajalle tästä tehtävästä. Parannusehdotuksia? Mikä meni hyvin?

 

Lue lisää:

– Harjoitus pohjautuu Jyväskylän yliopiston järjestämien täydennyskoulutusten materiaaleihin. Tästä harjoituksesta voit lukea lisää raportista Monikielisyys eri ryhmissä, eri ikäisille – lyhyitä tehtäväideoita (Julianna Papp ja Emilia Heimonen).

– Vastaavaa ideaa on hyödyntänyt myös Kielikampuksen kilpailu, jossa oppilaat kuvasivat erikielisiä tekstejä Instagramiin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: