Kieliresurssien kartoittaminen

Jotkut oppilaat ja ryhmät tuovat oman monikielisen osaamisensa selkeämmin esille kuin toiset. Puhuttiinpa ryhmässäsi jatkuvasti useampaa eri kieltä tai vain yhtä, on ryhmän kieliresurssien selvittäminen hyödyllistä ja tärkeää. Erityisesti niissä ryhmissä, joissa puhutaan täysin tai suurimmaksi osaksi yhdellä kielellä, on tärkeää lisätä oppilaiden tietoisuutta ympärillä jatkuvasti olevasta monikielisyydestä.

Tässä tekstissä esitellään muutamia harjoituksia joiden avulla voi ottaa selvää oman ryhmänsä kieliresursseista ja samalla herätellä oppilaita ja itseään ajattelemaan monikielisyyttä uudella tavalla.

Erityisesti jos oppilaat eivät itse tunne olevansa monikielisiä tai elävänsä monikielisessä ympäristössä, kannattaa ryhmää herätellä tunnistamaan monikielisyyden ympäriltään esimerkiksi kuvilla erikielisistä teksteistä omassa arkiympäristössä, esimerkiksi kauppojen nimistä, elintarvikkeissa olevista erikielisistä kuvauksista jne. Tässä voi käyttää esimerkiksi Kielet kaupungilla ja kotona-harjoitusta.

 

Tutustumisleikit

Koululta saatujen tietojen lisäksi tutustumisleikit ovat opettajan ensimmäinen kosketus oppilaisiin. Oppilaita voi pyytää esimerkiksi kertomaan, kuinka montaa kieltä he osaavat, tai kysellä heidän kohtaamistaan kielistä harrastusten jne. yhteydessä. Ideoita erilaisiin tutustumis- ja ryhmäytymistehtäviin löydät esimerkiksi näiden linkkien takaa.

 

Kellotehtävä

Harjoituksessa kiinnitetään huomiota omassa arjessa ja ympäristössä näkyviin ja kuuluviin kieliin. Tämä tehtävä toimii hyvin herättelemään tietoisuutta oman arjen monikielisyydestä.

 

Omakuva

Harjoituksessa piirretään omakuva, johon osattavat ja ympärillä kuultavat kielet lisätään omakuvaan sopiviin kohtiin, esim. sydämeen, suuhun, korviin ja muihin kehon osiin. Tämän tehtävän tarkoituksena on kieliresurssien kartoittamisen ja kielitietoisuuden lisäämisen lisäksi antaa oppilaille mahdollisuuden tutkailla omaa kieli-identiteettiään.

 

Kieliverkosto

Harjoituksessa mietitään erityisesti kielikontakteja omissa sosiaalisissa ympäristöissä. Tämä tehtävä on hyvä vaihtoehto tai täydennyskeino edelliselle harjoitukselle, jos halutaan saada selville, missä ympäristöissä ja konteksteissa oppilaat käyttävät eri kieliä.

 

Lisää tietoa monikielisyydestä ja monikielisen identiteetin tukemisesta löydät teoria-osiostamme.

Tässä esimerkkejä muista harjoituksista monikielisyyteen ja kielitietoisuuden lisäämiseen liittyen:

Kielten tunnistaminen saduista

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: