Monikielisyys näkyväksi

Ensimmäinen askel monikieliseen opetukseen on saada oppilaat huomaamaan monikielisyyden ympäriltään. Vaikka kotikunta ja oma luokka olisivatkin näennäisesti yksikielisiä, jo nopeasti ympärilleen vilkaisemalla voi huomata, kuinka paljon eri kieliä oikeastaan löytyykään ympäriltä.

 

Monikielisyyttä voi alkaa tarkastella esimerkiksi Kieliresurssien kartoittaminen-sivun eri tehtäväideoiden kautta. Niiden avulla voit tutustua erilaisiin tapoihin selvittää oppilaiden omia kielellisiä resursseja ja saada heidät huomaamaan omat monikieliset taitonsa.

Ympäristönsä monikielisyyttä taas voi oppia hahmottamaan esimerkiksi Kielet kaupungilla ja kotona-harjoituksen avulla. Tässä harjoituksessa opitaan huomaamaan oman arkiympäristön monikielisyys.

 

Monikielisyys näkymään ja kuulumaan luokassa

Yllä olevien perusharjoitusten lisäksi kannattaa monikielisyydestä tehdä arkipäivää. Sen lisäksi, että lisää tunneille erilaisia monikielisiä harjoituksia kannattaa panostaa siihen, että opiskeluympäristö tukee ja kannustaa monikielisyyteen.

Monikielisyys voi näkyä luokassa esimerkiksi esittelemällä oppilaiden kieleen liittyviä esitelmiä tai askarteluja tai vaikka kieliseinä, jossa näkyy kaikki oppilaiden puhumat kielet. Kieliä voi laittaa näkymään maailmankartalle, eri kielten kirjoitusmerkkejä voi laittaa esille tai laittaa seinille tiettyjä sanoja monelle eri kielelle käännettynä. Myös esimerkiksi aamunavauksissa ja koulun virallisissa tilaisuuksissa voi käyttää useita eri kieliä (Esimerkkejä näistä löytyy Monikielistä Joulua-tekstistä). Tunneilla näytettävissä videoissa, kerrottavissa tarinoissa ja kaikenlaisissa esittelyissä monikielisyyteen voi panostaa käyttämällä materiaaleja eri kielillä, eri kulttuureista ja niin edelleen.

Jos tuntuu, että monikielisyyden tuominen arkeen on vaikeaa, kannattaa välillä panostaa esimerkiksi yhteen pitempään projektiin. Monikielisyyden voi tuoda esimerkiksi osaksi erilaisia työpajoja ja teemapäiviä. Eri kielten mukana on helppo puhua kulttuurista ruoan, tanssin tai askartelun parissa. Monikielisiä oppilaita ja heidän vanhempiaan voi myös pyytää mukaan järjestämään kieleen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia tai pienempiä esityksiä varten.

Käsittelipä monikielisyyttä sitten arjessa tai vain silloin tällöin, tärkeintä on huomata monikielisyys ympärillä ja kiinnittää huomiota siihen. Välttämättä tämä ei ole edes tärkeintä oppilaille vaan opettajalle itselleen; kun huomaa oppilaiden monikieliset taidot ja alkaa huomiomaan niitä opetuksessa ja arvioinnissa, saattavat omat opetusmetodit muuttua merkittävästi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: