Jouluvaellus maahanmuuttajaopiskelijoille

Tiedotus tapahtumasta

Aloitin oppilaitoksessa sivutoimisena opettajana marraskuussa. Projektin avulla perehdyin

  1. oppilaitoksen tiedotukseen. Tiedotuksessa käytettiin moodlen tiedotusväylää, jossa oli erilaisia jakelulistoja. Maahanmuuttajaryhmän opettajan kanssa sovimme tapahtuman päivämäärästä. Nuvan linjanvetäjältä tiedustelin projektille lupaa, ja oppiaineen sisällä harjoitus oli mahdollista toteuttaa. Kulttuurin opettaja ei ryhtynyt kanssani yhteistyöhön, tunnit olivat ”täynnä”.

Jouluvaellusta varten sovittiin opiskelijaryhmän kanssa projektin vastuista: Monika ja Julia toimivat vetäjinä, tehtävärasteista vastasi neljä muuta työparia. Vetäjät tekivät paperikutsun maakarilinjalaisille ja kokosivat yhteen ohjaussuunnitelmat, jotka opiskelijat olivat laatineet ammattiaineista tuttuun työsuunnitelmapohjaan. Monika toimi tilaisuuden juontajana ja Julia valokuvasi.

Tiedotusväylään 8.12.2016

Jouluvaellus 15.12. klo 12 – 14

Ohjaajaopiskelijat (NuVa1) toteuttavat koulun alueella Maakari-ryhmälle (sovittu Maijan kanssa) jouluisen ja kielitietoisen toimintatuokion osana äidinkielen opintojaan.

Lisätiedot Minna S

**

Jouluvaellus-projekti liittyy opettajan äidinkielen täydennysopintoihin.

Todettaneen, että koulussamme vastaavaa toimintaa on ollut aiemminkin, joten osaamista työyhteisössä on. (Terkkuja Päiville.) **

Monessa kielessä monella tavalla – näkökulmia kielitietoiseen kielikoulutukseen

Jyväskylän yliopisto 2016 – 2017

Koulutukseni aikana jokainen osallistuja toteuttaa joko yksin tai ryhmässä (pareittain) monikielisyyteen ja tai monikulttuurisuuteen liittyvän projektin omassa työympäristössään. Projektin tavoitteena on

*saada kokemusta monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvistä sisällöistä käytännön tasolla

*viedä koulutuksessa syntyneitä ideoita ja ajatuksia (teorioita ja malleja)

käytäntöön ja oman yhteisön hyödyksi ja iloksi

*testata erilaisia ja ehkä itselle uusia työskentelymenetelmiä

*jakaa projektista syntyneitä kokemuksia osallistujien kesken ja koota ideoita tulevaisuuden kokeiluja varten

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan äidinkielen osa

Äidinkieltä opitaan opetussuunnitelman mukaan tutkinnossa keskeisiä taitoja harjoitellen. Jouluvaelluksessa sisältöjä olivat oman alan kirjoitteet kutsu ja tiedote, työsuunnitelma, raportti. Opeteltiin vuorovaikutusta yhden ohjattavan ryhmän, maahanmuuttajien kanssa. Yhteistyötaitoja harjoitettiin oman opiskelijaryhmän ja työparin kanssa. Mitä ja miten kielitietoisuus on harjoituksessa mukana, näkyy projektin pohdinnoissa.

Julia: Raportti maakarien jouluvaelluksesta

Raportin tehtävänä on dokumentoida tapahtumia ja välittää tietoa. Raportti on asiatyylinen, tiivis selonteko joka keskittyy tilanteen mukaisesti olennaisten tietojen välittämiseen.

Tehtävänä oli järjestää Etelä-Pohjanmaan opiston maakareille kaksi oppituntia kestävä jouluvaellus koulussa. Vaelluksessa oli erilaisia pisteitä jotka liittyivät jouluun. Pisteissä tehtiin pipareita, askarreltiin joulukortteja, oli jouluvisaa ja lopuksi jouluisia leikkejä. Tehtävä suoritettiin, että saataisiin lisää ohjausta joka kuuluu tutkintoon ja maakarien ohjaus on erilaista ja haastavampaa kuin esimerkiksi lasten ohjaaminen. Ja lisäksi jouluvaellus tehtiin, että maakarit saisivat tutustua suomalaiseen jouluperinteisiin.

Minun tehtäväni oli olla osana päävastuussa Monikan kanssa, jossa me olimme vastuussa koko jouluvaelluksesta. Me suunnittelimme aikataulut, varasimme luokat, laitoimme lehdistä leikattuja jouluisia kuvia pisteiden reittejä pitkin ja pidimme homman kasassa. Ennen tapahtumaa varmistimme, että kaikki tietävät omat tehtävänsä ja että kaikki on kunnossa. Jos joitain tavaroita puuttui, me hoidimme asian. Ennen tapahtumaa minä ja Monia kerroimme maakareille mitä on tulossa ja esittelimme itsemme. Tapahtuman aikana me kuljetimme heitä pisteeltä toiselle ja ilmoitimme kyseisten pisteiden vetäjille aina etukäteen, että nyt tulemme ja katsoimme, että jokainen pääsee joka pisteelle eikä ketään jäisi jälkeen. Lisäksi pisteiden aikana otin koulun kameralla heistä kuvia työn touhussa.

Saimme hyviä tuloksia ja tapahtuma suoritettiin hyvin. Me päävastuussa olevat suoriuduimme hommastamme hyvin ja muidenkin osuudet meni nappiin ilman komplikaatioita. Kaikki pisteet onnistuivat hyvin, vaikka alussa oli vähän ongelmia ajan ja luokkien kanssa, mutta lopputulos oli parempi kuin hyvä. Aluksi maakareita taisi vähän jännittää, mutta loppua kohden puhetta tuli enemmän ja hauskaakin oli. He näyttivät pitävän pisteistä ja he oppivat uusia asioita. Aikataulutus onnistui, ei tullut tiukkaa aikojen kanssa eikä lopuksi jäänyt ylimääräistä aikaa. Luokkiin vieminen onnistui ja kommunikaatio maakareiden kanssa onnistui, vaikka toki haastetta oli. Heillä oli luokan opettajat mukana, jotka myös kiertelivät pisteitä maakareiden mukana ja tarvittaessa auttoivat, jos kielen kanssa oli ongelmia.

Sanni:

Vastasin parini kanssa pisteestä, jossa maakarit saivat tehdä pipareita. Tavoitteena oli pitää hauskaa, nostattaa joulumieltä ja edistää vuorovaikutusta heidän kanssaan, joilla on eri äidinkieli kuin meillä. Ryhmä oli aika hajanainen, eikä kukaan aluksi oikein tiennyt, mitä tehdä. Vaikka joukossa oli innokkaita piparin tekijöitä ja osa selvästi tykkäsi pisteestä, toinen osa ryhmästä oli vaisumpi. Tavoitteet eivät toteutuneet täysin mutta suuta oli oikea.

Piparit tehtiin koulumme kotitalousluokassa, jossa teimme esivalmistelut parini kanssa. Kaulitsimme taikinan, etsimme tarvittavat välineet ja laitoimme uunit päälle. Kävimme hakemassa ryhmän rakennuksen aulasta luokkatilaan, missä piparit tehtiin. Jouduimme aulassa ja luokassa odottelemaan, sillä kaikki ohjattavasta ryhmästä eivät olleet ajoissa paikalla. Olisimme kaivanneet ensin jonkinlaista ryhmäytymisosiota, jonka avulla meidän olisi ollut helpompi ruveta ohjaamaan ryhmää. Myös aikataulun lisäksi ryhmän lopullinen koko oli epäselvä niin meille, kun ohjattavan ryhmän opettajallekin.

Saimme piparit uuniin ryhmän poistuttua seuraavalle pisteelle, jonka jälkeen koristelimme ne. Ryhmä sai vaelluksen lopuksi syödä tekemänsä piparit. Erityisesti mieltä lämmitti mies, joka leipoi paljon pipareita, hymyili ja oli selkeästi elementissään.

Tapahtuman jälkeen reflektoimme omaa pistettämme, ja mietimme mitä olisi voinut kehittää. Omaa osallistumista olisi voinut lisätä sekä ryhmän innostamista. Joulumieleen olisi myös voinut panostaa esimerkiksi musiikin kautta.

Henna:

Minun ja kaverini tehtävänä oli joulukorttien teko. Maakarit tykkäsivät tehdä joulukortteja, ja siellä valmistuikin hienoja joulukortteja, joita annettiin toisille lahjaksi.

Minä ja parini etsittiin valmiiksi askartelutarvkkeita, mm. kartonkia, saksia, liimoja sekä tusseja. Asettelimme tarvikkeet valmiiksi pöydille, ja muodostimme useista pöydistä ison pöydän että olimme kaikki yhdessä ison pöydän ympärillä. Saimme viettää yhdessä aikaa, ja opiskelijat saivat tehdä hienoja kortteja.

Jouluvaellus onnistui mielestäni hyvin. Maakarit saivat mukavaa ajanvietettä, ja me saimme ohjauskokemista. Jouluvaellusta oli mukava toteuttaa yhdessä luokkalaisteni kanssa. Tällaisia tapahtumisia olisi kiva tehdä enemmänkin.Vaikka välillä oli vähän stressiä tapahtumasta, siitäkin selvittiin. Kaikille jäi hyvä fiilis.

Valtteri:

Vastasin parini kanssa pisteestä, jossa maakareille oli jouluaiheinen tietovisa. Tavoitteena oli pitää hauskaa, nostattaa joulumieltä ja edistää vuorovaikutusta heidän kanssaan, joilla on eri äidinkieli kuin meillä. Ryhmä oli aika hajanainen, eikä kukaan aluksi oikein tiennyt, mitä tehdä. Vaikka joukossa oli innokkaita kysymyksiin vastailijoita oli osa silti vaisuja vaikka yritimme selventää kysymyksiä.

Tietovisa järjestettiin päärakennuksen aulassa. Tietovisa onnistui hyvin ja kaikki osallistuivat haluamallaan tavalla.

Kun tietovisa oli päättynyt lähetimme Maakarit seuraavalle pisteelle ja saimme itse lähteä takaisinluokkaan odottamaan että muutkin ryhmät ovat saaneet pisteensä hoidetuksi.

Tapahtuman jälkeen arvioimme omaa pistettämme, ja mietimme mitä olisi voinut kehittää tai tehdä toisin. Omaa osallistumista olisi voinut kehittää olemalla pirteämpi ja innostuneemman oloinen kuin paikalle saapui Maakareita. Mielestäni koko jouluvaellus oli todella onnistunut.

Nanna:

Minä olin pisteellä, jossa tehtävänä oli ”hedelmäsalaattileikki” jouluun liittyvin sanoin esimerkiksi poro ja tonttu. Leikin aikana taustalla soi suomalaista joulumusiikkia. Tehtävä suoritettiin, jotta maakari-oppilaat saavat tutustua meihin NuValaisiin ja me annamme heille tietoa suomalaisen joulun perinteistä.

Hedelmäsalaattileikki meni niin, että taululle piirrettiin ja kirjoitettiin suomeksi ja myös eglanniksi ”poro, pukki, tonttu ja joulu”. Kaikille jaettiin laput, jossa luki jokin edellisistä jouluunliittyvistä sanoista. Kaikki oppilaat osallistuivat heti innokkaina leikkiin mukaan. Sanat ja kuvat taululla olivat suuri apu heille. Kaikki ymmärsivät leikin idean ja heillä oli mukavaa!

Kun oppilaat kulkivat vain yhtenä porukkana, olisi riittänyt vähempikin luokka tai olla jopa jollakin pisteellä ulkona.

Pohdinta

Projektinhallinnan tärkeimpiä kohtia lienee ajankäyttö tai tunne siitä, että se on ajankäyttö on hallinnassa. Jouluvaelluksen toteuttamisessa tuli kuitenkin esille tärkeämpiä asioita. Ensimmäisen vuoden opiskelijat osoittivat soveltuvuutensa alalle heittäytymällä ohjaajiksi ja saamalla yhteisen kielen puutteesta huolimatta mukaan monikultturisen ohjausryhmän. Jouluisen perinteen kiireettömyys ja yhdessäolon välittömyys helpottivat jännittävästäkin tehtävästä suoritumista puolin ja toisin.

Jouluvaellustehtävään oli mahdollista nivoa tehtäviä myös s2-opiskelijoille: tammikuussa kirjoitettiin kuvien perusteella muistellen joulun sanastoa. Suullista harjoitusta tuli, kun maahanmuuttajaopiskelijat esittelivät vastavuoroisesti omaa ruokakulttuuriaan ja tarjoilivat valmistamaansa ruokaa.

Raportit jouluvaelluksesta kerättiin sähköiseksi portfolioksi moodleen. Kielitietoisuus on tehtävässä mukana äidinkielisillä siten, että harjoitusta ennen ja harjoituksen jälkeen tehtävää käsitellään suullisesti ja kirjallisesti. Maahanmuuttajaryhmä on syyslukukauden aikana ryhmäytynyt tiiviihköksi monikulttuuriseksi toimijaksi, joka venyy paikalle mattimyöhäisten mukaan, jakaa tietoja keskenään vähintäänkin englanniksi ja viihtyy yhdessä.

(Minna S.)

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: