Mistä koulutuksissa oli kyse?

Koulutus alakoulun kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille

Alakoululaisten opettajille sekä opettajaopiskelijoille suunnattu Toiminnallista monikielisyyttä ja kielitietoisen toimijuuden tukemista kasvokkain ja verkossa: työpajapäivät opettajille ja opettajaopiskelijoille -koulutuksessa keskitytään kielten lokeroinnin sijaan monikielisyyden huomioimiseen ja kielellisten ilmiöiden tarkasteluun kielitietoista ajattelua kehittäen, yli oppiainerajojen. Kantavana ajatuksena ovat toiminnallisuus ja oppijan oma toimijuus. Koulutuksessa korostetaan oppijan aktiivista roolia sekä oppijan oman kielirepertuaarin tunnistamista, tunnustamista ja hyödyntämistä kielenoppimisessa. Koulutuksen järjestämiseen on saatu rahoitusta Koneen Säätiöltä.

Koulutus kielten opettajille kielitietoisuuden näkökulmasta

Kielikampus järjestää syksyllä 2016 täydennyskoulutusta äidinkielen ja vieraan kielen opettajille luokka-asteesta riippumatta. Monessa kielessä monella tavalla – näkökulmia kielitietoiseen kielikoulutukseen -hanke toteutetaan Opetushallituksen myöntämän rahoituksen avulla.

Koulutus antaa osallistujille tiiviin kielen ja viestinnän tutkimuksen viimeaikaisiin näkökulmiin ja tutkimustuloksiin perustuvan tietopaketin monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta sekä käytännön keinoja ja työtapoja monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa työskentelyyn. Lisäksi koulutus tarjoaa tilaisuuden luoda uusia vertaisverkostoja.

Lisäinfoa näistä ja tulevista täydennyskoulutuksista saat Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sivuilta.

Sivuston pohjana toimivat koulutusten alkuperäiset materiaalit löydät koulutuskerrottain jaoteltuna Dropboxista.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑