Materiaalipaketteja ja graduja aiheesta

Jyväskylän yliopiston kieltenopettajaopiskelijat voivat kirjoittaa pro gradu -tutkielmansa materiaalipaketin muodossa. Tälle sivulle kootuissa materiaalipaketeissa on hyödynnetty toiminnallisuutta ja monikielisyyttä. Useissa on integroitu eri oppiaineita yhteen.

Sivulta löydät myös muita koulutuksien teemoihin liittyviä graduja eri kielten opiskelijoilta.

 

Materiaalipaketit

Ahvenainen, Anna-Maarit (2014): The world is your oyster! : a material package for teaching handcrafts through CLIL

Ahvenainen yhdistää tutkielmassaan käsityön ja kielen opettamisen CLIL -menetelmällä, jossa kieli nähdään sekä oppimisen kohteena että sen välineenä. Materiaalipaketti on suunniteltu englannin opettamista varten, mutta on sovellettavissa myös muihin kieliin.

Erkama, Mari (2013) Spel, sång och skoj – det är vad språkinlärning består av! : kooperation och musik i språkundervisning – ett undervisningspaket

Musiikin ja yhteistoiminnallisuuden käyttö alakoulun ruotsin opetuksessa

Eskelinen, Marja (2017): Drama as a method of teaching EFL vocabulary : a material package for lower secondary school teachers

Eskelisen tutkielman materiaalit on suunnattu yläkouluikäisten englannin opettajille. Sen tavoite on hyödyntää draamallisia menetelmiä sanaston opettamiseen sekä draaman opetusmenetelmänä tutummaksi tekemiseen.

Härkönen, Tiia (2015) Grooving ‘n’ moving English : a material package for language showering in sports focused kindergarten

Materiaalipaketti sanaston opetukseen liikkuen ja leikkien. Suunniteltu päiväkodin kielisuihkutukseen, mutta sopii myös muille aloitteleville kielenoppijoille.

Karppanen, Mira (2016): Språkinlärning genom rörelse : ett verksamhetsbaserat materialpaket för svenskundervisning

Materiaalipaketti erityisesti alakoulun oppilaille, jonka tarkoituksena on tuoda toiminnallisuutta ruotsin tunneille.

Kukkonen, Timo-Jaakko (2017) Teaching specialised vocabulary in a communicative way

Materiaalipaketti ammattisanaston opettamiseen erilaisten suullisten tehtävien avulla

Koivu, Julia (2016) Ett materialpaket för språkdusch : svenska för finskspråkiga barn

Materiaalipaketti ruotsin kielen kielisuihkutukseen toiminnallisin keinoin

Pentikäinen, Titta (2016): Spielerisches Deutsch : ein Materialpaket für deutschsprachige Sprachdusche

Pentikäisen tutkielman tavoitteena oli luoda saksan alkuopetukseen kieli- ja kulttuuritietoinen oppimateriaalipaketti. Tiivistelmän Pentikäisen tutkielman ideoista ja tavoitteista voi lukea myös hänen artikkelistaan Kieliverkoston sivuilla.

Ryynänen, Hanne (2013) Magic beans : a material package for teaching English through storytelling and creative drama in primary school

Materiaalipaketti lastenkirjojen, tarinoiden ja draamallisuuden käytöstä alakoulun englannin tunneilla.

Sainio, Laura (2013): Take a shower! : a teacher’s handbook for language showering in English

Sainion pro gradu -tutkielmassa tutustutaan kielisuihkutukseen eli opetusmenetelmään, jossa osa opetuksesta suoritetaan kokonaan opetettavalla kielellä. Kielisuihkutus soveltuu erityisen hyvin varhaiseen kielenoppimiseen, esimerkiksi alakoulun ensimmäisille luokille tai esikouluun. Materiaalipaketissa hyödynnetään loruja ja leikkejä.

Toikka, Teemu (2016): Have a break, move and learn better : a material package for introducing more kinaesthetic exercises into upper secondary school English classes

Toikan tutkielma yhdistää Liikkuva Koulu -hankkeen ja englannin opettamisen lukiolaisille. Ideat ovat sovellettavissa myös nuoremmille. Osa materiaalista antaa ideoita luokkahuoneen uudelleen järjestelemiseksi, toisissa yhdistetään lumesta rakentamista englannin kielen oppimiseen.

Tukiainen, Mirka (2015) Yhteistoiminnallinen oppimateriaali alakoulun valmistavaan opetukseen

 

Muut gradut

Erkkilä, Matti (2017) Learning English from digital games : Finnish upper secondary school students’ perspective on game-enhanced language learning

Tutkimus suomalaisten kielenoppijoiden käsityksistä videopelien vaikutuksesta heidän kielen oppimiseensa.

Haapanen, Hanna (2014) Monikielisten lukiolaisnuorten kielelliset elämäkerrat ja identiteetit – kerronnallinen haastattelututkimus

Tutkimus suomi toisena kielenä-opiskelijoiden monikielisistä identiteeteistä

Kangasvieri, Tea (2017) “Kai se oppikirja pitää olla” : ein Unterrichtsversuch mit der handlungsorientierten Methode

Opetuskokeilu toiminnallisten opetusmenetelmien käyttämisestä yläkoulun B2-saksan tunneilla.

Koskinen, Liisa (2016) Lärares och elevers uppfattningar om och erfarenheter av kinestetiska metoder i svensk- och tyskundervisningen på högstadiet

Yläkoulun oppilaiden sekä opettajien käsityksiä toiminnallisista opetusmetodeista

Sydänmetsä, Liisa (2017) Die Nützlichkeit mobiler Applikationen beim Sprachlernen : Auffassungen von Sprachstudenten des Deutschen und Schwedischen

Tutkimus siitä, kuinka ruotsin ja saksan kielen opiskelijat käyttävät erilaisia mobiilisovelluksia kielen opiskeluun.

Teittinen, Taija (2017) “It was all fun and games” : perceptions of English vocabulary acquisition via playing video games

Tutkimus englanninopiskelijoiden kokemuksista ja käsityksistä videopeleistä sanaston oppimisen välineenä.

Vesamäki, Heli (2015) “Tottakai mää tiiän mikä se on englanniks ku se on melkeen sama ruotsiks!” : bilingual and multilingual children learning English : children’s views

Tutkimus kaksi- ja monikielisten lasten käsityksistä omasta monikielisyydestään sekä kielten oppimisesta.

Ylänkö, Minna (2017) “Bilingual is our identity” : exploring identity construction in bilingual families

Tutkimus kaksikielisten perheiden eri jäsenten kielellisistä ja kulttuurisista identiteeteistä.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: