Materiaalipaketteja

Jyväskylän yliopiston kieltenopettajaopiskelijat voivat kirjoittaa pro gradu -tutkielmansa materiaalipaketin muodossa. Tälle sivulle kootuissa materiaalipaketeissa on hyödynnetty toiminnallisuutta ja monikielisyyttä. Useissa on integroitu eri oppiaineita yhteen.

Materiaalipaketit

Ahvenainen, Anna-Maarit 2014: The world is your oyster! : a material package for teaching handcrafts through CLILhttps://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43099

Ahvenainen yhdistää tutkielmassaan käsityön ja kielen opettamisen CLIL -menetelmällä, jossa kieli nähdään sekä oppimisen kohteena että sen välineenä. Materiaalipaketti on suunniteltu englannin opettamista varten, mutta on sovellettavissa myös muihin kieliin.

Eskelinen, Marja 2017: Drama as a method of teaching EFL vocabulary : a material package for lower secondary school teachershttps://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53981

Eskelisen tutkielman materiaalit on suunnattu yläkouluikäisten englannin opettajille. Sen tavoite on hyödyntää draamallisia menetelmiä sanaston opettamiseen sekä draaman opetusmenetelmänä tutummaksi tekemiseen.

Pentikäinen, Titta 2016: Spielerisches Deutsch : ein Materialpaket für deutschsprachige Sprachduschehttps://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48772

Pentikäisen tutkielman tavoitteena oli luoda saksan alkuopetukseen kieli- ja kulttuuritietoinen oppimateriaalipaketti. Tiivistelmän Pentikäisen tutkielman ideoista ja tavoitteista voi lukea myös hänen artikkelistaan Kieliverkoston sivuilla.

Sainio, Laura 2013: Take a shower! : a teacher’s handbook for language showering in English – https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42679

Sainion pro gradu -tutkielmassa tutustutaan kielisuihkutukseen eli opetusmenetelmään, jossa osa opetuksesta suoritetaan kokonaan opetettavalla kielellä. Kielisuihkutus soveltuu erityisen hyvin varhaiseen kielenoppimiseen, esimerkiksi alakoulun ensimmäisille luokille tai esikouluun. Materiaalipaketissa hyödynnetään loruja ja leikkejä.

Toikka, Teemu 2016: Have a break, move and learn better : a material package for introducing more kinaesthetic exercises into upper secondary school English classes – https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50014

Toikan tutkielma yhdistää Liikkuva Koulu -hankkeen ja englannin opettamisen lukiolaisille. Ideat ovat sovellettavissa myös nuoremmille. Osa materiaalista antaa ideoita luokkahuoneen uudelleen järjestelemiseksi, toisissa yhdistetään lumesta rakentamista englannin kielen oppimiseen.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: