Minä olen venäjän kielen oppija

Projektityön tavoitteet

Nimeni on Yulia Anchukova, työskentelen Imatralla Itä-Suomen suomalais-venäläisessä koulussa. Opetan venäjän kieltä vieraana kielenä ja myös olen CLIL-opettaja (Content and language integrated learning). Koulussamme opiskellee oppilaita, joiden äidinkieli on suomi, ja he opiskelevat venäjää vieraana kielenä. Myös ISK:ssä opiskelee oppilaita, joiden äidinkieli on venäjä, ja he opiskelevat suomea toisena kielenä. Tänä vuonna minun opetusryhmäni ovat luokkatasoilla 1,2 ja 3.

Minun projektityöni nimi on Minä olen venäjän kielen oppija. Olen valinnut sen, koska mielestäni nyt se on ajankohtaista ja tärkeää. Projektityössäni tutkin alakoulun oppilaiden motivaatiota venäjän kielen oppimisessa, oppilaiden itsearviointia ja monikielisyyttä. Omien oppituntien suunnittelu perustuu alakoulun uuteen OPS:in. Projektissani halusin tutkia, miten onnistuu OPS:n tavoitteiden toteamista, mitä minun pitää vielä kehittää, millaisia uusia opetusmenetelmiä voin käyttää omassa työssä.

Projektissa oli kolme vaihetta eli annoin oppilaille kolme tehtävää. Sen jälkeen tutkin ja analysoin tehtävien tuloksia. Tehtävät olivat seuraavat:

 • Minun venäjän kieleni
 • Tärkeät kielet minun elämässäni
 • Itsearviointi

Projektin tavoitteet:

 • Alakoulun oppilaiden motivaation tutkiminen ja sen kehittäminen
 • Monikielisyyden hyödyntäminen ja kehittäminen koulunarjessa
 • OPS:n tavoitteiden toteaminen
 • Uusien opetusmenetelmien ja tehtävien etsiminen ja niiden käyttäminen
 • Oman työn kehittäminen

Olen aloittanut projektityöni syksyllä. Projektityössä osallistui 2. luokan oppilaita (22 oppilasta), joista 19 opiskelee venäjää vieraana kielenä. Kolme oppilasta opiskelee venäjää äidinkielenä. Olen valinnut tämän luokan, koska he opiskelevat venäjän kieltä jo kaksi vuotta. Mutta jo eskarista he ovat tutustuneet venäjän kieleen, sen ääntämiseen, lausumiseen ja kielen kirjaimiin. He osaavat lukea ja kirjoittaa tavallisilla kirjaimilla, mutta nyt oppitunnilla harjoitellaan kaunokirjoitusta, ja melkein puolet luokasta kirjoittavat nyt kaunolla. Heillä on hyvä sanavarasto. Oppilaat osaavat kertoa itsestä (nimi, ikä), omasta perheestä (minulla on äiti, hänen nimensä…), omistamisesta, kysyä ja kertoa kuulumisia.

Ajattelin, että voin toteuttaa tässä luokassa oman projektityön, koska heillä on jo venäjän kielen perustaitoja ja kulttuuritietoja Venäjästä, joita nyt kehitetään ja laajennetaan.

Minun venäjän kieleni

Projektityö ensimmäinen vaihe sai nimen Minun venäjän kieleni. Lapset piirsivät kuvia ja kirjoittivat sanoja venäjäksi, jotka ovat lempisanoja, joita he usein käyttävät tai jotka ovat tärkeitä heille.

Ryhmässä on 19 oppilaista, joista 3 on poikaa ja 16 tyttöä. Tutkin sanoja ja kuvia. Niiden perusteella voin jakaa ne kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sanat ja kuvat, jotka liittyvät 2. luokan kulttuuri- ja perussansatoon. Mitä koskee kulttuuria, useat oppilaat kirjoittivat sanat: Pietari, Moskova, Kremlin, Venäjä. Oppilaat kertoivat siitä, että he itse olivat jo käyneet esim. Pietarissa tai he haluaisivat matkustaa Moskovaan ja nähdä Kremlinkin. (Kuviin on piirretty Moskova, Kremlin, Verikirkko, kirkko). Myös oppilaiden kuvista löytyivät maatuskat.

Mitä koskee poikia, niin heille on tärkeä sellainen aspekti kuten urheilu: jalkapallo ja jääkiekko. Pojat haaveilevat urheilijan urasta ja myös siitä, että he ovat Suomen maajoukkueessa ja pelaavat esim. jääkiekkoa Venäjän maajoukkuetta vastaan.

Myös kulttuuriin kuuluu ruokasanasto: pelmenit, blinit, venäläisiä karkkia ja suklaata, kakkuja ja piirakoita. Tytöt piirsivät ne. Monet oppilaat haluavat käydä Venäjällä maistamassa venäläistä ruokaa.

Kulttuuriaiheeseen myös kuuluu venäläisiä kansallissatuja. Monet piirsivät ja kirjoittivat venäjäksi Kolobok-sadun (Pullapoika) hahmoja: Kolobok, kettu, susi.

Toiseen ryhmään kuuluvat sanat, jotka muodostavat 2. luokan oppilaiden perussanaston venäjän kielessä: eläimet, vihannekset, hedelmät, perhe, ruumin osat, lemmikit.

Tärkeät kielet minun elämässäni

Tämän tehtävän idean olen saanut meidän kurssilta. Oppilaiden tehtävänä oli piirtää itsensä ja merkitä paikkoja omassa kehossa, missä heidän mielensä kielet asuvat. Oppilaat voivat merkitä monta kieltä (lempikielet, kieliä, joita ne käyttävät, joita kuulostavat hyviltä jne.). Sitten oppilaat kertoivat luokkakaverille omasta kuvasta.

Oppilaat ovat merkinneet seuraavat kielet: suomi, venäjä, englanti, espanja, italia, ranska, turkki.

Ryhmässä on 19 oppilasta. Tulokset ovat seuraavia:

 • 18 oppilasta ovat merkinneet suomea
 • 16 ovat merkinneet venäjää
 • 4 oppilasta ovat merkinneet englantia
 • 1 oppilas merkitsi espanjan
 • 1 oppilas merkitsi italian,
 • 1 merkitsi ranskan
 • 1 merkitsi turkin
 • 1 ei merkannut yhtään kieltä

Suomen kieli. Oppilaat, jotka merkitsivät suomen kieltä, laittoivat sen sydämeen, vatsaan, kieleen ja päähän. He selittivät, että suomi on sydämessä, koska se on äidinkieli, rakas kieli. Jos paikka oli vatsassa, se tarkoittaa sitä, että oppilaat tykkäävät suomalaisesta ruuasta.  Kielessä, koska he puhuvat joka päivä suomea. Päässä, koska he ajattelevat suomeksi.

Venäjän kieli. Venäjän kielen paikka oli vatsassa (tykätään venäläisestä ruuasta); päässä (opiskelevat koulussa); suussa (puhuvat venäjää); sydämessä (se on paras kieli).

Englannin kieli. Kolme oppilasta merkitsivät englannin kieltä. Sen paikka oli suussa, koska oppilaat puhuvat englantia.

Espanjan kieli oli merkitty jaloissa (tanssitaan espanjalaisia tansseja), vatsassa (tykätään espanjalaisesta ruuasta).

Italian kielen paikka oli vatsassa (lempiruoka).

Ranska oli merkattu korvissa. Se kuulostaa hyvältä.

Turkki oli merkattu sydämessä (”Ihana maa”).

Meidän koulumme on kielikoulu ja paitsi venäjän kieltä koulussa opetetaan englantia, ruotsia, myös on kielten valinnaisia oppiaineita. Koulumme kehittää ja kannustaa myös monikielisyyttä. Koulussa järjestetään erilaisia projektia, jotka koskevat monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta, esim. Kielimaistiaiset, Samba-karnevaali, Matkamessut, Laskiainen. Oli kiva nähdä, että paitsi suomea ja venäjää, lapset ovat merkanneet myös muita, heille tärkeitä kieliä.

Itsearviointi

Oppilaat ovat täyttäneet kahdesti itsearviointilomakkeet: syksyllä ja talven lopussa. Tarkoituksena oli seurata, onko tapahtunut muutoksia oppilaiden itsearvioinnissa ja opiskelussa. Itsearviointi on tärkeä osa arviointia, jota toteutetaan jatkuvasti. Käytän opettamisessa arvioinnin erilaisia muotoja: opettajan arviointi, itsearviointi, ryhmäarviointi jne. Syksyllä ja talvella itsearviointiin osallistui 17 oppilasta.

Syksyn itsearvioinnin kohteet ja tulokset:

 1. Olen kiinnostunut venäjän kielen opiskelusta – aina (10), yleensä (6), harvoin (1).
 2. Teen kotitehtävät – aina (12), yleensä (5).
 3. Opiskeluvälineeni ovat tunnilla mukana – aina (14), yleensä (3)
 4. Viittaan usein – aina (7), yleensä (9), harvoin (1).
 5. Annan työrauhan muille – aina (14), yleensä (3).

Talven itsearvioinnin kohteet ja tulokset:

 1. Olen kiinnostunut venäjän kielen opiskelusta – aina (12), yleensä (4), harvoin (1).
 2. Teen kotitehtävät – aina (10), yleensä (7).
 3. Opiskeluvälineeni ovat tunnilla mukana – aina (9), yleensä (8)
 4. Viittaan usein – aina (6), yleensä (10), harvoin (1).
 5. Annan työrauhan muille – aina (10), yleensä (6), harvoin (1).

Projektityön tulokset ja niiden analysointi

Itä-Suomen suomalais-venäläisessä koulussa opetetaan venäjän kieltä laajennettuna A-oppimääränä 1.luokalta. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan venäjän kielen laajennetun A-oppimäärän kohdealueet ovat seuraavat:

 • Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
 • Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
 • Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 • Kielenopiskelutaidot

Kielenopetuksen tehtävänä on herättää oppilas kiinnostumaan kouluyhteisön ja ympäröivän maailmaan kielellisestä ja kulttuurisesta moniaisuudesta ja oppilaita myös rohkaistaan viestimään autenttisessa ympäristössä. Vieraan kielen oppiminen on monipuolista kielikasvatusta, jolla pyritään tukemaan oppilaan tiedollista ja taidollista kehittymistä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. Opetussuunnitelmaa noudattaen tavoitteena on valmistaa alaluokilta lähtien mahdollisimman monipuolista kielenkäyttäjiä.

Minun työni perustuu OPS:in. Ensimmäisestä luokasta alkaen venäjän kielen opetus on suunnattu OPS:n tavoitteiden ja kohdealueiden toteuttamiseen. Projektityö antoi minulle mahdollisuuden arvioida ja analysoida oman opetustyön, kehittää sitä, miettiä uusista opetusmenetelmistä ja tehtävistä.

Olen toteuttanut projektitehtävät työn aikana. Jotkut tehtävät olivat aivan uusia oppilaille, ja he innoissaan tekivät ne.

Projektityössäni oli monta tavoitetta. Olen sitä mieltä, että ne kaikki toteutuivat. Projektista sain tulokset, joista sen jälkeen mietin, ajattelin ja analysoin.

Yksi tärkein työn tavoitteista oli alakoulun oppilaiden motivaation tutkimista ja sen kehittämistä. Motivaatio on menestyksellisen opiskelun tärkeä elementti. Projektityön tulokset näyttivät sitä, että venäjän kielen kulttuuriaspekti tulee myös lasten motivaatioksi. Se auttaa lasta oppimaan kieltä.  Motivaatio on voima, joka ohjaa, suuntaa ja ylläpitää oppilaan toimintaa. Kielitieteessä puhutaan ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Tässä tapauksessa pienille oppilaille ulkoisella motivaatiolla tärkeä rooli. Pienet oppilaat ovat kielten uteliaita oppijia. Uteliaisuus ja kiinnostus ovat ulkoisen motivaation vahvoja perusteita. Ne luovat pohjan oppilaan sisäisen motivaation kasvulle. Sisäisen motivaation esimerkkinä voi olla oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet kuten tulevaisuuden työpaikan vaatimukset. Kiinnostus kehittyy, kun lapsi kuulee, puhuu, kirjoittaa eli hän käyttää kieltä. Lapsille on tärkeä, että kieltä käytetään muissa tapauksissa, kuin koulun seinissä.  Ulkoinen motivaatio perustuu oppilaan omiin kokemuksiin ja ympäristöään. Positiiviset kokemukset vaikuttavat kielen opiskeluun. Myös harrastukset vaikuttavat kielen oppimiseen.  Projektityön tulokset näyttivät sitä, että mitä enemmän venäjän kielen kokemuksia oppilaat saavat, sitä paremmin kielen oppiminen sujuu; kiinnostus kielen oppimiseen kasvaa ja oppilaat innoissaan tekevät tehtäviä ja omaksuvat uusia tietoa. Esim. pojat ovat kiinnostuneita urheilu-aiheesta, sanastosta, erilaisista pantomiimeista, jotka liittyvät urheiluun.

Tärkeät kielet minun elämässäni-tehtävän tulokset olivat myös mielenkiintoisia. Melkein kaikki ryhmän oppilaat merkitsivät venäjän kielen sydämessä, päässä tai suussa. Paikka ei ole tärkeä, vaan tärkeä on se, että venäjän kieli on heidän elämässään. Monella oppilaalla venäjä on päässä. Se tarkoittaa sitä, että he opiskelevat sitä, yrittävät ajatella venäjäksi. Joku merkitsi, että venäjä on suussa, siis puhutaan venäjää. Siihen olen kiinnittänyt huomioni, koska kielten oppijille se on tärkeä asia. He haluavat puhua venäjää, eivät pelkkää sitä.  Samalla myös toteutetaan opetussuunnitelman yksi tärkeimmistä tavoitteista: venäjän kielitaidon käyttäminen, vuorovaikutuksessa toimiminen kielen avulla. Se ei ole pelkkä opittu kieli, vaan myös käyttökieli.

Itsearviointilomakkeet täytettiin kaksi kertaa: syksyllä ja talvella. Niiden tulosten mukaan olen onnellinen, että syksyyn verrattuna oppilaiden määrä, jotka ovat kiinnostuneita venäjästä, on lisääntynyt. Se on minulle tärkeä palkinto omasta työstä, koska suunnittelen jokaisen tunnin tarkasti ja huolellisesti. Yritän käyttää tunnilla erilaisia opetusmenetelmiä, jotta oppilaat opiskelevat kieltä innoissaan, jotta tunnilla ei ole tylsää. Myös oppilaiden aktivisuus on lisääntynyt.  Opiskelussa se on tärkeä, koska jos oppilas on aktiivinen, niin se on merkki siitä, että hän on kiinnostunut oppimisesta. Hän menestyy opiskelussa. Mitä koskee työrauhaa, ryhmä on aika iso (19 oppilasta), ja joskus sattuu, että pienelle oppilaalle on vaikea odottaa omaa vuoroa, mutta oppitunnilla harjoittelemme työrauhaa.

Lopussa voin sanoa, että tämä projektityö totesi sitä, että työni perustuu kahteen asiaan. Ensimmäinen on OPS ja toinen on minun opettajuuteni. Varmasti jokaisella opettajalla on oma opetusfilosofia. Minulle on tärkeä oppilaiden erilaisuuden huomaaminen ja kunnioittaminen. Jokaisen oppilaan yksilöllinen kohtaaminen on tärkeä. Erilaisuuden huomaaminen ei tarkoita sen korostamista ja erottamista, se tarkoittaa sen tukemista. Jokainen oppilas on arvokas. Se ei riipu sukupuolesta, ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, mielipiteistä, kyvyistä ja saavutuksista. Itse ihminen on tärkeä. Mutta opettajalla on tärkeä rooli: hän on tiedon siirtäjä, ohjaaja. En voi sanoa, että hän on tiedon lähde, koska minun mielestäni opettajan pitää kannustaa omia oppilaita, jotta he tutkivat ja itse etsivät uutta tietoa. Opettaja on ammattilainen ihminen, joka voi erilaisilla menetelmillä ja keinoilla ohjata oppilaita tutkimukseen. Opettaja voi antaa oppilaille kiinnostuksen langan. Mielestäni kiinnostus on tärkeä, se on oppimisen lähde, ilman sitä opetus on tulokseton.

Oma opetusfilosofia on osa minun opettajuutta. Sitä haluan kehittää, kasvattaa ja tukea. Se on mahdollista, kun teen enemmän työtä ja saan kokemusta. Ole onnellinen, että tällä hetkellä olen omalla alalla ja teen työtä, jota rakastan.

Tämä projektityö oli mielenkiintoinen minulle, koska minä sain hyödyllisiä tuloksia omasta työstäni, tiedän, mitä vielä on kehitettävää, mietettävää ja parannettavaa.  Sain paljon uusia ajatuksia ensi vuoden työn suunnitteluun.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: