Musiikki S2-opetuksessa – esimerkkinä kulttuurinen tapahtuma

Kulttuurisen tapahtuman järjestäminen maahanmuuttajataustaisille oppilaille ja musiikin käyttö yhdistävänä tekijänä ja menetelmänä S2-opetuksessa.

Olen Anna Matikainen ja tällä hetkellä olen töissä Kuopion kansalaisopistolla sivutoimisena tuntiopettajana ja vapaaehtoinen opettaja Luetaan yhdessä-ryhmässä, joka toimii Setlementti Puijola Kompassin tiloissa. Opetan suomi vieraana kielenä aikuisille maahanmuuttajille. Minun opetusryhminä Kansalaisopistolla ovat olleet Suomen perusteet ja Suomen kielen jatkokurssi A1.3. Vapaaehtoistoiminnassa opetusryhmänä ovat kotona olevat maahanmuuttajanaiset ja äidit sekä työssä olevat naiset, joiden työkielenä on englantti.

Projektini tavoitteena oli Kalevalanpäivän järjestäminen monikieliselle opiskelijaryhmälle osana suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä, kantelemusiikin käyttö opetustilanteissa sekä Luetaan yhdessä-ryhmän toiminnan piristäminen.

Vapaaehtoisten naisopettajien kanssa pohdittiin ja mietittiin miten voisi opettavaisesti ja samalla hauskasti  tuoda suomalaista kulttuuria esille Kalevalanpäivänä kun se osui nimenomaan opetuspäivälle.

Varsinaisena suomalaisen kulttuurin päivänä eli sopivasti tiistaina 28. helmikuuta he, joilla oli kansallispuku, pukivat sen ylleen. Lisäksi toivat näytteille kaikki kotoa löytyvät Kalevala-korut, sillä tällainen koru- ja pukuteema sopii mainiosti naisille suunnattuun toimintaamme. Minun ideana oli kertoa perinnesoittimesta kanteleesta kansallisidentiteetin symbolina, Väinämöisestä, joka teki ensimmäisen kanteleen hauen leuasta ja tuoda positiivista mieltä soittamalla omaa karjalaista kanteletta. Opiskelijat innostuivat kertomaan oman maan perinnesoittimista ja tekemään vertailuja.

Olen myöskin opettanut suomen aakkosia, viikonpäiviä, verbejä Suomen perusteet- ryhmälle kantelemusiikin, laulun ja rytmin avulla.

Omasta näkökulmasta projekti on onnistunut, sen avulla opin uusia käytännön asioita sain kokemusta tapahtuman järjestämisestä ja musiikin käytöstä yhdistävänä tekijänä opetustilanteissa sekä ymmärsin, että musiikin käytöllä on myönteisiä vaikutuksia kielenoppimiseen. Esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia tunneilla oppija saa rentoutua ja laulamalla oppia helpommin suomen kieltä, koska lauletut sanat ja fraasit ovat helposti palautettavissa kielenoppijan mieleen kuin puhutut. Musiikilla on helppoa aktivoida oppijat opiskeluprosessiin.

Parhaana onnistumisena oli se, että sain mahdollisuuden testata itselleni uuden työskentelymenetelmän ja saada uusia ideoita, positiivista asennetta ja varmuutta omaan työhön.

Esitysmateriaaleiksi olen koonnut kollegojeni ja minun ottamia kuvia. ( kts. Power Point esitys)

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: