Helppoja sanaleikkejä

Sanaleikit ovat yleensä suhteellisen helppoja ja nopeita tehtäviä luokassa, ja niitä voi käyttää hyvin tehtäviin johdatteluun, sanaston kertaamiseen tai itsessään kielitietoisuuden ja luovan kielenkäytön harjoitteluun. Esittelen tässä muutamia yksinkertaisia, yksittäisiin sanoihin perustuvia sanaleikkejä.   Oma suosikkisana Tätä voi käyttää hyvin esimerkiksi tutustumisleikkien yhteydessä. Jokainen oppilas valitsee oman suosikkisanansa ja perustelee valintansa muulle ryhmälle. Sana voi... Continue Reading →

Advertisements

Kielitietoisuutta kieliä vertaamalla

Eri kielten vertailu keskenään on hyvä tapa lisätä oppilaiden kielitietoisuutta ja auttaa heitä oppimaan monikielisten resurssien käyttämistä esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa. Yhtenä harjoituksena voi käyttää esimerkiksi Kielten tunnistaminen saduista-harjoitusta. Myös eri nettisivuilla on esimerkkejä tietyn alueen sanastoista jotka löytyvät usealla eri kielellä, esim. perhesanastoja sivulla http://omniglot.com/language/kinship/index.htm Harjoituksia tehdessä voi miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: mistä kielet voi tunnistaa?... Continue Reading →

Tutustumisleikkejä

Uuden ryhmän aloittaessa on hyvä tutustua oppilaisiin erilaisten leikkien avulla. Esittelenkin tässä muutamia yksinkertaisia tehtäviä, joilla sekä oppilaat että opettaja oppivat helposti ryhmäläisten nimet ja pääsevät tutustumaan heihin myös hieman paremmin. Tehtävissä on myös mukana ideoita, joilla niitä voi yhdistellä opeteltaviin sisältöihin tai käyttää niitä lämmittelynä muihin aiheisiin.   Etsi kaveri Tässä tutustumisleikkien klassikossa oppilaille... Continue Reading →

Omakuva

Harjoituksessa oppilas piirtää ihmisen ääriviivat ja sijoittaa eri kieliä siihen kohtaa vartaloaan, joihin ne hänen mielestä sopivat. Kuvaa voi laajentaa myös omasta itsestä omaan ympäristöön ja kuvailla mitä kieliä omaan arkeen kuuluu joko piirtämällä tai mind mapin avulla. Piirtämisen kautta oppilas saa uusia välineitä oman kieli-identiteettinsä ja -ympäristönsä pohtimiseen. Täydennyskoulutuksen raportin kokemuksen perusteella oppilaat piirtävät/kirjoittavat... Continue Reading →

Uusi identiteetti -leikki

Harjoituksessa oppilaat piirtävät erikoiset muotokuvat paristaan ja haastattelevat tätä. Lopulta oppilaat esittelevät itsensä uudella identiteetillä, eli piirtämällään kuvalla ja pariltaan saamillaan tiedoilla. Harjoitus toteutetaan siis pareittain ja se antaa oppilaille mahdollisuuden eläytyä jonkun toisen rooliin. Toiminnallisuuden lisäämiseksi oppilaat voivat kiertää luokassa esittelemässä uusia identiteettejään.   Kesto: n. 15 min Valmistelut: Piirtämiseen tarvittavat materiaalit (paperi, kynät)... Continue Reading →

Kielten tunnistaminen saduista

Harjoituksessa oppilaat yrittävät tunnistaa sadun kielen, vaikka kieli olisi sellainen jota he eivät ole aikaisemmin oppineet missään.  Harjoitus ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kieleen, vaan sen kautta oppilaat pääset huomaamaan sellaisia kielellisiä resursseja, joista he eivät kenties ole aikaisemmin olleet tietoisia. Harjoitusta purettaessa oppilaat pääsevät lähestymään kieltä analyyttisesti ja pohtimaan millaisten vihjeiden kautta he päätyivät... Continue Reading →

Osallistavat käytänteet

Harjoituksissa oppilaat neuvovat joko ulkomaalaista henkilöä tai esimerkiksi pehmolelua (ikäryhmästä riippuen) tiettyyn teemaan liittyen. Harjoituksissa oppilaille luodaan tilaisuuksia käyttää kieltä merkityksellisissä tilanteissa oppitunnin puitteissa. Yleisesti ottaen osallistavia käytänteitä hyödyntävät harjoitukset ovat yksi keino tehdä kielenoppiminen merkityksellisemmäksi ja elävämmäksi, sekä laajentaa se oppikirjan sanalistojen ja tekstien ulkopuolelle.   Kesto: n. 10-30 min   Valmistelut, vaihtoehto 1... Continue Reading →

Kielikello

Tässä harjoituksessa oppilaat kiinnittävät huomiota siihen, mitä eri kieliä he käyttävät, kuulevat ja näkevät päivän aikana. Tehtävän avulla on hyvä huomata oman ympäristönsä monikielisyys, ja tajuta kuinka eri konteksteissa käyttää erilaisia kieliä. Harjoituksen voi antaa kotiläksyksi ja pyytää oppilaita merkkaamaan vain yhden päivän, tai sitten tarkkailemaan kieliä pitemmällä aikavälillä ja tekemään jonkinlaisen keskiarvon kielistä, joihin... Continue Reading →

Helppoja draamallisia tehtäviä

Draamalliset opetuskeinot ovat monelle opettajalle hieman vieraita, mutta ne ovat mahtava tapa tuoda kielen opetukseen lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, auttaa ryhmäytymistä ja tutustumista sekä lisätä opetuksen toiminnallisuutta. Tässä esittelemme muutamia draamallisia tehtäviä. joita muokkaamalla voit käyttää niitä esimerkiksi erilaisten sanastojen ja teemojen opettamiseen. Lisätietoa draamasta opetusvälineenä löydät täältä.   Esineiden/tilan tutkiminen Muodostetaan pareja tai ryhmiä.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑