Ryhmäytymisleikkejä kieliin sovellettuna

RYHMÄYTYMISLEIKKEJÄ KIELIIN SOVELLETTUNA

Näiden tehtävien tavoitteena on auttaa rakentamaan turvallista ryhmää sekä tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa.

Eläimen nimi

Ohjaaja jakaa kaikille lapun, jossa lukee jonkun eläimen nimi. Ryhmän jäsenet sulkevat silmänsä (tarvittaessa voidaan käyttää huiveja) ja ryhtyvät ääntelemään sen eläimen ääntä, joka lapussa lukee. Kerro kuinka monta yhteen ryhmään tulee. Kun ryhmän jäsenet löytävät toisensa he jäävät paikoilleen ja ovat sen jälkeen hiljaa kunnes kaikki eläimet ovat vaienneet. Millaisia erilaisia ääniä eri kielissä onà keskustelun pohjana kielten väliselle vertailulle.

Ryhmänjako ongelmanratkaisuna

Ryhmäjako tehdään ongelmanratkaisuna esimerkiksi osallistujien vaatteiden värien, nappien lukumäärän, kenkien tai sukkien tms. mukaan. Ryhmiin voi koota samanlaisia tai erilaisia. Tämä jakotapa vaatii ohjaajalta nopeaa havainnointia ja johtopäätösten tekoa. Ohjeina voisi antaa esimerkiksi seuraavia: Kaikilla tulee olla jotain eri väristä. Vähintään yhdellä ryhmän jäsenellä tulee olla jotain raidallista, ruudullista tai muuten kuviollista.  Värit helppo käydä läpi ja havainnollistaa ja taas vertailla kieliä: miten tämä sanotaan toisessa kielessä

Ryhmiinjako värikorttien avulla

Ohjaaja varaa värikortteja sopivan määrän eri värejä. Ryhmän jäsenet valitsevat itselleen värikortin. Ryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi niin, että

a) Samanvärisen lapun omaavat muodostavat ryhmän

b) Ryhmissä tulee olla eri värejä edustettuna sekä tyttöjä ja poikia tulee olla mahdollisimman tasaisesti kaikissa ryhmissä

Oma suosikkisana

Mikä on oma suosikkisanani ja miksi? Sana voi olla mitä kieltä tahansa, puhekieltä, murretta tai vaikka omaa idiolektiä. à sanojen ominaisuudet/eri kielet

Tutustuminen kuvien avulla

Tarvitaan: Paljon erilaisia lehdistä leikattuja ihmisten kuvia, joissa näkyy erilaista tekemistä, erilaisia tunnetiloja jne. Jos haluaa käyttää kuvia useita kertoja, ne kannattaa liimata valkoiselle paperille, laittaa muovitaskuihin tai jopa laminoida. Kuvat voivat olla esimerkiksi luokanohjaajien yhteiskäytössä, jolloin se vähentää kaikkien työtä. Kuvakokoelmaa voi täydentää vuosien varrella ja sitä voidaan käyttää useita kertoja samankin ryhmän kanssa, esimerkiksi tunnetiloja käsiteltäessä. Kuvat levitetään lattialle kaikkien nähtäväksi. Kuva otetaan vuorollaan ja palautetaan samantien takaisin, jotta muutkin voivat halutessaan käyttää samaa kuvaa. Kukin kertoo, mitä kuva kertoo hänestä. Saa käyttää kaikkia osaamiaan kieliä! Erilaisilla kuvilla voi käsitellä eri teemoja.

Lauseen kirjoittaminen joukkuepelinä

Leikkijöistä muodostetaan vähintään kaksi joukkuetta, jotka asettuvat jonoon huoneen toiseen päähän. Ensimmäiset saavat kynän, juoksevat paperin luo, kirjoittavat siihen jonkin sanan ja vievät kynän jonossa seuraavalle. Tämä juoksee paperin luo ja kirjoittaa toisen sanan edellisen jatkoksi siten, että sanoista alkaa muodostua lause. Lauseen pitää liittyä jollakin tavalla ennalta sovittua teemaan. Lauseesta yritetään tehdä sellainen, että joukkueen viimeinen voi päättää sen viimeisellä sanalla. Lause ei saa katketa eikä jäädä kesken. Voittajajoukkue on se, joka saa ensimmäisenä kokonaisen lauseen valmiiksi. Lauseessa saa sekoittaa kieliä.

Nimibingo

Jokainen tekee itselleen paperin, jossa on yhtä monta ruutua kuin leikkijöitä. Tarkoituksena on kerätä jokaisen leikkijän nimikirjoitus ruutuun. Samalla kun nimi kirjoitetaan, se voidaan sanoa ääneen. Kun kaikkien ruudukot ovat täynnä, alkaa bingo. Leikinjohtaja luettelee leikkijöiden nimiä ja jokainen rengastaa nimen omassa ruudukossaan. Joka saa ensimmäisenä yhden rivin oikein esim. pystysuunnassa on voittaja. à erityyppiset nimet, nimien merkitysket, eri kirjoitusjärjestelmät

Etsi kaveri

Jokaiselle jaetaan ruudukko,  johon on tarkoitus etsiä jokaiseen ruutuun ryhmäläisiä haastattelemalla jonkun nimi. ETSI RYHMÄSTÄ JOKU, JOKA … (jokaiseen kohtaan pitää tulla ainakin yksi nimi) tykkää suklaasta, harrastaa uintia, osaa leipoa, on käynyt Ruotsissa jne.  Voi teemoitella opeteltavan asian mukaan ja höystää kuvilla

Muistipeli

Jokaiselle osallistujalle jaetaan kuusi korttia, joihin he kirjoittavat kuhunkin eri asioita itsestään: etunimi, sukunimi, horoskooppi/syntymäpäivä, lempieläin, harrastus, hyvä ystävä. Pelaajat muodostavat noin neljän hengen ryhmiä, joiden kanssa he muistipeliä pelaavat. Jokainen ryhmän jäsen laittaa omat korttinsa pöydälle tekstipuoli alaspäin. Peliä pelataan muistipelin tapaan. Pelaaja pyrkii nostamaan kaksi samalle henkilölle kuuluvaa korttia. Jos hän onnistuu saa hän nostaa kortit itselleen ja jatkaa vuoroaan. Jos paria ei löydy, kortit palautetaan pöydälle takaisin samalle paikalle ja vuoro siirtyy seuraavalle.

http://www.oph.fi/download/46530_luokanohjaajan_kasikirja.pdf;

http://www.mastohjaus.fi/pdf/Ryhmayttamisopas.pdf

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: