Sivusto

Toiminnallista monikielisyyttä on Jyväskylän yliopiston järjestämien täydennyskoulutusten pohjalta koottu sivusto. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 toivat toiminnallisuuden aivan uudella tavalla osaksi opettamista. Pyrimme sekä teorian että tehtävien kautta valaisemaan, miten toiminnallisuuden voi ottaa osaksi kielten opettamista aina alakoulusta asti.

Monikielisyydellä tarkoitamme tällä sivulla jokapäiväistä arkielämäämme, jossa useat kielet ovat läsnä. Tämän voi huomata tarkkailemalla esimerkiksi oman kotiseudun mainoksia tai viimeistään netissä.

Toiminnallisuudella puolestaan kuvaamme sellaisia opetus- ja työskentelytapoja, jotka irrottautuvat pulpetista ja oppikirjoista. Toiminnallisuus on oppimista tekemällä, esimerkiksi pelien ja leikkien avulla, draamalla sekä hyödyntämällä digitaalisia alustoja.

Sivustolta löydät sekä teoriaa opetusmenetelmien takana että suoraan arkeen sovellettavia ideoita.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: